اخبار24

اخبار بورس ،بازار بورس

اخبار24

اخبار بورس ،بازار بورس

 

8 اصطلاح و واژه مهم در بورس

واژگان و اصطلاحات مهم و اساسی در بورس که اساس یادگیری مفهوم بورس هستند

 وضعیت بازار

شاخص کل بازار 

شاخص کل (هم‌وزن)

ارزش بازار

اطلاعات قیمت

تعداد معاملات

ارزش معاملات

حجم معاملات